13 Aralık 2022 de İdari Birimler, 14 Aralık 2022 de ise Akademik Birimler ile idare faaliyet raporu hazırlanması sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Birim faaliyet raporlarının hazırlamasına yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Kalite Koordinatörlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin daha  önce  uygulamada  var  olmayan, raporların  birim  yöneticileri  tarafından Rektörlüğe sözlü olarak sunulması aşaması sürece eklenmiştir.

Bu kapsamda önce yeni sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay YÜRÜR KARSLIOĞLU  tarafından, daha sonra ise revize edilen rapor şablonlarında meydana gelen değişiklikler ve nasıl doldurulması gerektiği konusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Mali Hizmetler Uzmanı Taner TURAN tarafından sunum gerçekleştirilmiştir.

Etiket: Birim ve İdare Faaliyet Raporu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı