Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi bünyesinde Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Mali Yönetim Sisteminin yeni versiyonu (MYSV2) geliştirilmiştir.

Üniversitemiz Harcama Birimlerinde Veri Giriş Görevlisi ve Gerçekleştirme Görevlisi olarak görev yapan personele yönelik Bütçe ve Yatırım Programı Şube Müdürü Mustafa AYDIN tarafından sunumu gerçekleştirilen MYSV2 eğitimi düzenlenmiştir.

1 Aralık 2022 tarihinde 29 birimden 61 personelin katılımıyla düzenlenen eğitime Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri üzerinde yapılan yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

Etiket: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi