Misyonumuz

Üniversitemizin (amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak) faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, mali verilerin şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamak, mali mevzuat, iç kontrol sistemi, stratejik yönetim alanlarında; Rektörle harcama yetkililerine danışmanlık yapmaktır. 

Vizyonumuz

Alanında uzman, yenilikçi, araştırma ve geliştirmeye önem veren bir kadro ile; stratejik yönetim anlayışının Üniversitemizde etkin biçimde uygulanması için sürekli faaliyette bulunan; kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve Üniversitemizde sürdürülebilir sürekli gelişimin ve kalitenin sağlanabilmesi için görevlerini yürüten; çalışmalarında mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeyen kurumsallaşmış bir Başkanlık olmaktır.

Etiket: misyon vizyon