Üniversitemiz 2021 yılı bütçesi ve 2019-2023 Stratejik Planı ile bağlantılı olan 2021 yılı Performans Programı; Üst Yönetimin öncelikleri ve tercihleri ile belirlenen hedeflerle, birimler tarafından öngörülen faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı doğrultusunda hazırlanarak 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuş olup, 2021 yılı bütçesi ile Üniversitemize tahsis edilen tüm kaynaklar, birimlerin hedef ve faaliyetleri ile ilişkilendirilerek ekonomik sınıflandırmanın 4. düzeyinde birimlere tahsis edilmiştir. Söz konusu yılı bütçe, Performans Programı ve Stratejik Plan takibi ise Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) içerisinde yer alan Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi modülü üzerinden izlenmektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Makamı' ndan aldığı Olur ile birlikte Program Bütçe Sistemine geçilmiş olup, 2021 yılı itibarı ile bütçe kod sisteminde de değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda kullanılmakta olan Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi’nde güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2021 yılında gerekli izlemelerin yeni sisteme uygun şekilde yapılabilmesi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile görüşmelere başlanmış olup, güncelleme toplantıları yapılmıştır. Toplantılar dahilinde, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi’nin Program Bütçe Sistemi ve yeni bütçe kodlarına uygun hale getirilmesi amacıyla görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Etiket: Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Değerlendirme Toplantısı