Üniversitemiz Harcama Birimleri Taşınır Kayıt Yetkililerine hizmetiçi eğitim yoluyla yetkinliklerinin arttırılması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanı Şerafettin KÖSE ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Konsolide Görevlisi Şef Adem YAVUZ tarafından “Taşınır Mal Yönetmeliği, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi ile Yıl Sonu İşlemleri” konulu eğitim 13.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Etiket: Taşınır Mal Yönetmeliği, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi ile Yıl Sonu İşlemleri