Yalova Üniversitesi, stratejik planlama sürecinin önemli bir adımı olan "Strateji Geliştirme Çalıştayı"nı gerçekleştirdi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, "Yalova Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı" hazırlık çalışmaları kapsamında İslami İlimler Fakültesinde yapıldı.

Çalıştaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu ve Prof. Dr. Hamit Er, Genel Sekreter Vekili Yalçın Tokay, Genel Sekreter Yardımcıları, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari birimlerin birim kalite komisyonu ve destek ekibi üyeleri ile stratejik planlama ekibi üyeleri katıldı. Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Sinem Ateş “Eğitim Öğretim” başlığında, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Tımaç “Liderlik, Yönetim ve Kalite” başlığında, Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Çalık “Araştırma ve Geliştirme” başlığında ve Öğr. Gör. Dr. Metin Öksüz “Toplumsal Katkı” başlığında çalıştayın moderatörlüğünü gerçekleştirdiler. Toplam 170 kişinin  katılımıyla gün boyu devam eden çalıştayda, önümüzdeki 5 yıla ilişkin amaç, hedef, performans göstergesi ve stratejiler belirlendi.

Yalova Üniversitesi, stratejik planlama sürecine verdiği önemle, geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirerek yol almaya devam ediyor. Stratejik planlama çalışmalarıyla üniversitenin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerindeki başarılarının artması hedefleniyor.

Etiket: Yalova Üniversitesi, 2024-2028 Stratejik Planı İçin Strateji Geliştirme Çalıştayı Düzenledi.