Rektör Yardımcısı ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehime Jülide HIZAL YÜCESOY başkanlığında 19 Mart 2021 Cuma günü saat 10.00’da Rektörlük Toplantı Odasında toplantı yapılmıştır.

 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile kurum genelinde ve birimlerin faaliyet alanlarına giren tüm süreçlerinde güncel, birbiriyle tutarlı ve çözüm odaklı standartlar ve uygulama örnekleri geliştirmek amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Taslak Çalışmaları değerlendirildi.

Etiket: Yalova Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlanıyor.