Üniversitemiz Harcama Birimlerinde Veri Giriş Görevlisi ve Gerçekleştirme Görevlisi olarak görev yapan personele yönelik Bütçe ve Yatırım Programı Şube Müdürü Mustafa AYDIN tarafından performans esaslı program bütçe sistemi konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

19 Ocak 2021 tarihinde 27 birimden 61 personelin katılımıyla düzenlenen eğitime bütçe uygulama sürecinde 2021 yılı itibarı ile yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

Etiket: Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi Eğitimi